آخرین خبر :

ثبت نام اردوی فرهنگی تفریحی دانشگاه آغاز شد . به دلیل محدودیت ثبت نام ، اولویت با دانشجویانیست که زودتر ثبت نام کنند . #امورفرهنگی_فوق_برنامه     ...

  هیئت علمی، اساتید، کارکنان