موسسه آموزش عالی حکیم نظامی

(غیر دولتی، غیر انتفاعی)

اتوماسيون دانشجويي

دانشجويان مي توانند از طريق اين بخش وارد پنل خود شده و اعمال ارتباطي با آموزش مانند : انتخاب واحد، واريز شهريه، دريافت برنامه هفتگي و کارت ورود به جلسه و ... را انجام دهند.


ورود به اتوماسيون دانشجويي

بخش ارتباط با مسئولين

از اين بخش شما ميتوانيد مشکلات و يا مسائل پيش آمده را به صورت اينترنتي با مسئول هر بخش در ميان گذاشته و پاسخ خود را بدون مراجعه حظوري دريافت کنيد.


ورود به ارتباط با مسئولين
بدون تصوير
جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند، جلسه دفاع دانشجویان
رشته حسابداری و حسابرسی به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱٫ خانم زهرا دارشیخ با عنوان کیفیت حسابرسی و ریسک پذیری واحد تجاری
استاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکترصالحی و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۱ ساعت ۹
۲٫ خانم فاطمه سعیدی با عنوان اثر تغییرات هیأت مدیره بر ارتباط بین حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالیاستاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکتر صالحی و دکتر نقش بندی، تاریخ دفاع: روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۱ ساعت ۹:۳۰
۳٫ خانم نرگس جنتی با عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی حاکمیت و انتخاب سرمایه گذاری
استاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکترنقش بندی و دکترصالحی ، تاریخ دفاع: روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۱ ساعت ۱۱
۴٫ آقای مجید اربابی با عنوان استرس مالی، فرصت سرمایه گذاری و کیفیت حسابرسی
استاد راهنما: دکتر صالحی، اساتید داور: دکترلاری و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۱ ساعت ۱۰:۳۰
۵٫ آقای مهدی اکبرزاده با عنوان رابطه ی تغییر حسابرس با تغییر در هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما: دکتر صالحی، اساتید داور: دکترلاری و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۱ ساعت ۱۰
۶٫ آقای امین مسعودی با عنوان بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما: دکتر صالحی، اساتید داور: دکترلاری و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۱ ساعت ۸:۳۰
۷٫ خانم طیبه صارم فهمیده با عنوان تأثیرات فرمت نموداری صورت جریان وجوه نقد و توانایی محاسبه استفاده کنندگان بر درک داده های آن
استاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکترنقش بندی و دکتر صالحی، تاریخ دفاع: روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۱ ساعت ۸

۸٫ آقای جمشید اسدی با عنوان بررسی رابطه ی بین اعتبار تجاری، سودآوری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران
استاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکترصالحی و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ ساعت ۱۰:۳۰
۹٫ خانم منصوره شجاعی با عنوان تاثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکت بر عملکرد شرکت و مدیریت ریسک به عنوان یک متغیر تعدیل کننده
استاد راهنما: دکتر رازدار، اساتید داور: دکترلاری و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ساعت ۱۰
۱۰٫ آقای جواد عالم پور با عنوان بررسی رابطه ی بین تمرکز بر مشتری و اجتناب مالیاتی
استاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکترصالحی و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ ساعت ۹:۳۰
۱۱٫ آقای حسن ریحانی با عنوان رابطه ی بین حسابداری محافظه کارانه و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
استاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکترنقش بندی و دکترصالحی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ ساعت ۸

۱۲٫ آقای مهدی ریحانی با عنوان بررسی رابطه ی بین عدالت رویه ای و اعتماد ( مبتنی بر شناخت ) با تبعیت از قوانین مالیاتی داوطلبانه با توجه به نقش میانجی گری قدرت مشروع واجباری
استاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکترنقش بندی و دکتر صالحی، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ ساعت ۸:۳۰
۱۳٫ آقای غلامرضا زارع با عنوان بررسی تأثیر محافظه کاری غیرمشروط و اندازه مؤسسه حسابرسی بر خطر سقوط قیمت سهام
استاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکترنقش بندی و دکترنادری ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ ساعت ۹

ضمنا مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

 خواندن ادامه مطلب ...
  تاريخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹  |    توسط  
بدون تصوير
جلسات دفاع گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند، جلسه دفاع دانشجویان
رشته مدیریت به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱٫ خانم فاطمه سپاسی با عنوان بررسی رابطه مدیریت دانش با ساختار سازمان و عملکرد مالی سازمان بیمه سلامت استان خراسان شمالی
استاد راهنما: دکتر بهرام زاده، اساتید داور: دکترفکور و دکتررمضانی ، تاریخ دفاع: روز چهارشنبه ۹۶/۶/۲۲ ساعت ۸:۳۰
۲٫ خانم سمیرا گلی با عنوان بررسی اثرهای ساختار هیأت مدیره بر محدودیت در تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما: دکتر بهرام زاده، اساتید داور: دکترفکور و دکترهامونی ، تاریخ دفاع: روز چهارشنبه ۹۶/۶/۲۲ ساعت ۸
۳٫ خانم سحر رحمانی با عنوان تأثیر مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما: دکتر بهرام زاده، اساتید داور: دکترفکور و دکتر هامونی، تاریخ دفاع: روز چهارشنبه ۹۶/۶/۲۲ ساعت ۹
۴٫ آقای حمید عوض زاده با عنوان بررسی ارتباط ساده و چندگانه بین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری با ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری
استاد راهنما: دکتر رمضانی، اساتید داور: – ، تاریخ دفاع: روز چهارشنبه ۹۶/۶/۲۲ ساعت ۹:۳۰
۵٫ خانم فاطمه محمد ابراهیم زاده سپاسگزار با عنوان بررسی عوامل مؤثر در پذیرش تکنولوژی های نوین در سیستم بانکی: نمونه موردی بانک مهر
استاد راهنما: دکتر رمضانی، اساتید داور: – ، تاریخ دفاع: روز چهارشنبه ۹۶/۶/۲۲ ساعت ۱۰
۶٫ خانم سکینه رختیانی با عنوان بررسی تأثیر اعتماد و رضایت مشتری به ارزش ویژه برن و وفاداری برند به اینترنت ADSL در مخابرات
خراسان شمالی
استاد راهنما: دکتر بهرام زاده، اساتید داور: دکتررمضانی و دکترهامونی ، تاریخ دفاع: روز چهارشنبه ۹۶/۶/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰
۷٫ خانم منصوره میریان با عنوان بررسی تأثیر کیفیت سود و سهم بازار بر سرمایه فکری و ارزش برند
استاد راهنما: دکتر صالحی، اساتید داور: دکترلاری و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۱ ساعت ۱۱:۳۰
۸٫ خانم نفیسه مرتضوی با عنوان بررسی ارتباط کنش وری اجرایی با اهمال کاری سازمانی ( در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی)
استاد راهنما: دکتر کریمی ، اساتید داور: دکترفکور و دکتررمضانی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ ساعت ۱۱
۹٫ خانم خیزران علیزاده با عنوان تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی فعالیت کارآفرینانه ( مطالعه موردی بانک های خصوصی خراسان شمالی)
استاد راهنما: دکتر رمضانی ، اساتید داور: دکترکریمی و دکترفکور ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ ساعت ۱۰:۳۰
۱۰٫ خانم ملیحه خاکی با عنوان تأثیر بکارگیری e-crm ( مدیریت پاسخ و آنلاین) بر عملکرد مالی بانک تجارت استان خراسان شمالی
استاد راهنما: دکتر بهرام زاده، اساتید داور: دکتررمضانی و دکتررحیم پور ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ ساعت ۸
۱۱٫ خانم عطیه هاشمی با عنوان بررسی نقش تعدیلگری تعهد کارمندان در ارتباط میان مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد مالی ( مورد مطالعه: شعب بانک ملی در شهر بجنورد)
استاد راهنما: دکتر بهرام زاده، اساتید داور: دکتررمضانی و دکتررحیم پور ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ ساعت ۸:۳۰
۱۲٫ آقای مصطفی یزدانی با عنوان تأثیر کیفیت حسابرسی و افشای به موقع بر هزینه بدهی در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما: دکتر بهرام زاده، اساتید داور: دکتررمضانی و دکتررحیم پور ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ ساعت ۹:۳۰
۱۳٫ خانم زهره خواجوی با عنوان تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد مالی به واسطه مشتری گرایی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی
استان خراسان شمالی)
استاد راهنما: دکتر رحیم پور ، اساتید داور: دکتررمضانی و دکترفکور ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ ساعت۹
۱۴٫ آقای احمد بقائی مقدم با عنوان تأثیر خدمات الکترونیکی و رضایت مشتری بر وفاداری الکترونیکی مشتریان در بانکداری اینترنتی
درمیان شعب بانک مسکن استان گیلان
استاد راهنما: دکتر بهرام زاده، اساتید داور: دکترکریمی و دکتررمضانی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۲۳ ساعت ۱۰
۱۵٫ خانم ساناز صادقیان با عنوان بررسی تأثیر فرایندهای یادگیری سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ( مطالعه موردی شرکت تولیدکننده محصولات لبنی پادراتوس شهرستان قوچان)
استاد راهنما: دکتر مرادی، اساتید داور: – ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰
۱۶٫ خانم ناهید ربانی با عنوان تأثیر هوش سازمانی در ارتقا بهره وری و عملکرد مالی
استاد راهنما: دکتر صارمی، اساتید داور: دکترفکور و دکترفیل سرایی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۳۰ساعت ۱۰:۳۰
۱۷٫ آقای مجید زادمهر با عنوان رابطه ی ساختار مالکیت با ریسک پذیری مدیریت در صنعت داروسازی بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما: دکتر صارمی، اساتید داور: دکترفکور و دکترلاری ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۳۰ ساعت ۱۰
۱۸٫ آقای علی تقوی با عنوان تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر اهرم مالی و نقدینگی در صنعت داروسازی بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما: دکتر صارمی، اساتید داور: دکترفیل سرایی و دکترفکور ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۳۰ ساعت ۹:۳۰
۱۹٫ آقای سید علی موسوی با عنوان تأثیر خصوصی سازی بر بازده سرمایه گذاری و رشد شرکتها
استاد راهنما: دکتر صارمی، اساتید داور: دکترفیل سرایی و دکترفکور ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۳۰ساعت ۹
۲۰٫ آقای حسین جعفری با عنوان مقایسه تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در بانک های خصوصی و دولتی (مطالعه موردی شهرستان قوچان)
استاد راهنما: دکتر صارمی، اساتید داور: دکترقاسمی و دکتررمضانی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۳۰ساعت ۱۱
۲۱٫ آقای فرزاد فخار با عنوان تأثیر تأخیر گزارش حسابرسی بر مدیریت سود، ارزش شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام در صنعت خودروسازی بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما: دکتر صارمی، اساتید داور: دکترقاسمی و دکترفیل سرایی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۳۰ ساعت ۸
۲۲٫ آقای هادی مهرآبادی با عنوان تأثیر رقابت در بازار محصول بر تأمین مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما: دکتر صارمی ، اساتید داور: دکترقاسمی و دکترفیل سرایی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه ۹۶/۶/۳۰ ساعت ۸:۳۰

ضمنا مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

 خواندن ادامه مطلب ...
  تاريخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹  |    توسط  
بدون تصوير
اطلاعیه هماهنگی با مدیرگروه جهت دریافت تاریخ دفاع

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت
به اطلاع می رساند دانشجویانی که می خواهند در شهریور ماه ۹۶ از پایان نامه خود دفاع کنند ، تا تاریخ ۳۱/۵/۹۶ فرصت دارند تا تأیید مدیرگروه مربوطه را اخذ نمایند.

مدیر تحصیلات تکمیلی
بهزاد لطفی

 خواندن ادامه مطلب ...
  تاريخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۵/۲۶  |    توسط  
بدون تصوير
هماهنگی با مدیرگروه برای دریافت تاریخ دفاع

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت
به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که تمایل به دریافت تاریخ دفاع در شهریور ماه ۹۶ را دارند می بایست برای شروع روند دفاع خود با آقای دکتر فکور هماهنگی لازم را به عمل آورند.

مدیر تحصیلات تکمیلی
بهزاد لطفی

 خواندن ادامه مطلب ...
  تاريخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۵/۲۴  |    توسط  
بدون تصوير
اطلاعیه تصویب پروپوزال های دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ ۲۱/۴/۹۶ وضعیت پروپوزال دانشجویان به شرح ذیل می باشد:
۱- پروپزال های تصویب شده:
گروه حسابداری و حسابرسی :
الهه افتخاری حسن آباد، عباسعلی حسین فخرآبادی
گروه مدیریت بازرگانی :
محسن بابایی پیرعلی، امیر شجاع، رضا خوش دل نیت، محسن رجبی فهندری
۲- پروپوزال دانشجوی ذیل مورد تصویب مشروط قرار گرفت :
گروه حسابرسی:
سید حامد هاشمی

مدیر تحصیلات تکمیلی
بهزاد لطفی

 خواندن ادامه مطلب ...
  تاريخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶  |    توسط  
بدون تصوير
اطلاعیه جلسه تصویب پروپوزال

با توجه به برگزاری جلسه تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۶/۴/۲۲به اطلاع می رساند :
دانشجویانی که قصد تصویب پروپوزال خود را دارند می بایست حداکثر تا تاریخ ۹۶/۴/۱۷شخصا پروپوزال خود را به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.
خط مستقیم ۴۷۲۱۱۷۷۱

مدیر تحصیلات تکمیلی
بهزاد لطفی

 خواندن ادامه مطلب ...
  تاريخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳  |    توسط  
بدون تصوير
اطلاعیه تحویل پروپوزال

برای تحویل پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی در بازه ی زمانی امتحانات خواهشمند است فقط در روزهای شنبه و دوشنبه بین ساعات ۹ تا ۱۲ مراجعه فرمایید.

مدیر تحصیلات تکمیلی
بهزاد لطفی

 خواندن ادامه مطلب ...
  تاريخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۰۸  |    توسط  
بدون تصوير
اطلاعیه پایان نامه

درصورت تأیید استاد راهنما و قبل از انجام صحافی پایان نامه لطفا جهت اخذ تأییدیه کتابخانه به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه گردد.

مدیر تحصیلات تکمیلی
بهزاد لطفی

 خواندن ادامه مطلب ...
  تاريخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  |    توسط  
بدون تصوير
تاریخ دفاع ۲۶ تیر۹۶

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدگروه مدیریت

دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه ۹۵/۱۲/۵ به قبل تصویب شده است در صورت اتمام روند پایان نامه می توانند با مراجعه حضوری و هماهنگی با مدیر تحصیلات تکمیلی کد دفاع برای تاریخ ۹۶/۴/۲۶ اخذ نمایند.
جهت کسب هرگونه اطلاع بیشتر با شماره ۴۷۲۱۱۷۷۱ تماس حاصل نمایند.

مدیر تحصیلات تکمیلی
بهزاد لطفی

 خواندن ادامه مطلب ...
  تاريخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۲/۲۵  |    توسط  
بدون تصوير
رنگ صحافی پایان نامه

با توجه به اشتباهات صورت گرفته و سوالات مکرر دانشجویان، بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گروه مدیریت و حسابداری در مقطع ارشد می رساند که رنگ صحافی دانشجویان حسابداری سبز یشمی و رنگ صحافی دانشجویان مدیریت آبی سرمه ای می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی
بهزاد لطفی

 خواندن ادامه مطلب ...
  تاريخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۲/۲۱  |    توسط  
12345
درباره موسسه
موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی حکیم نظامی قوچان در سال 1388 با سه رشته تاسیس گردید
لينکهاي مفيد
آدرس و تماس با ما

قوچان کیلومتر 2 جاده قوچان مشهد انتهای اراضی سیمرغ کد پستی 87194-94717
تلفن تماس : 05147211774-05147211775
فکس : 05147211773
ايميل : admin@hnq.ac.ir
کپي برداري از مطالب وبسايت با ذکر منبع بلامانع مي باشد.