آخرین خبر :

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 97/12/23وضعیت پروپوزال دانشجویان به شرح ذیل می باشد : ردیف    نام دانشجو    شماره دانشجویی    رشته تحصیلی    وضعیت پروپوزال 1    محمد احمدی عبدآباد    96183101    حسابرسی    تصویب مشروط 2    حسین سلیمانی    96181137    حسابداری    تصویب 3    سمانه خجسته یزدیان    96181313    حسابداری    تصویب مشروط 4    احمد عارف نیا    96181145    حسابداری    تصویب 5    ناهید آسایان    96181303    حسابداری    تصویب مشروط 6    زینب رضائی    96181318    حسابداری    تصویب 7    سید عطا شفیق    96183140    حسابرسی    تصویب مشروط 8    احسان افرازمنش    96183103    حسابرسی    تصویب 9    الهام کشتگر    96181328    حسابداری    تصویب مشروط 10    مجتبی حیدرزاده    96183307    حسابرسی    تصویب مشروط 11    یاسین امجدی    96183106    حسابرسی    تصویب ...

  گالری تصاویر