اکران اختصاصی فیلم سینمایی به وقت شام ویژه کارکنان ، دانشجویان و اساتید معزز موسسه

طی رایزنی های انجام شده  با مدیریت محترم سینما دانش قوچان ، مجوز اکران اختصاصی

فیلم سینمایی به وقت شام با نصف قیمت ویژه همه دانشگاهیان محترم موسسه دریافت شد .

اکران اختصاصی فیلم سینمایی به وقت شام
ویژه کارکنان ، دانشجویان و اساتید معزز موسسه
در سینما دانش قوچان 
زمان : یکشنبه 2اردیبهشت ساعت۱۷ تا۱۹
هزینه: 3500 تومان
تهیه بلیط : مراجعه به امور فرهنگی و فوق برنامه
آخرین مهلت تهیه بلیط : تا ساعت  14 روز یکشنبه

 

#امورفرهنگی_فوق_برنامه

۲۸ فروردین ۱۳۹۷  -  دانشجویی فرهنگی