عناوین رشته های دانشگاه + کد رشته محل در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد - مهر 1400

✅ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد - مهر 1400

✔️ اطلاعات بیشتر در پوستر ذیل

لطفاً جهت بارگذاری پوستر شکیبا باشید

۰۹ شهریور ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش