قابل توجه دانشجویان استاد بک پورفرخانی

دانشجویان استاد بک پور فرخانی  در صورت غیبت در دروس ایشان در جلسات آینده حذف خواهند گردید .

#مدیریت_کلاسها

۲۸ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها