عناوین کلاس های مجازی روز جمعه . نیمسال اول 1401-1400

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز جمعه

لیست فوق در حال بروز رسانی می باشد .

آخرین بروز رسانی : 16 مهرماه 1400 – ساعت 10:54

________________________________________

 روش هاي تحقيق در روانشناسي

استاد براتعلی منفردی

جمعه  7:30 الی 9:45

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/raveshhaye-tahghigh

 

روش هاي تحقيق در روانشناسي

استاد حسین مهدیان

جمعه  7:30 الی 9:45

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/raveshhay--tahghigh

 

مباحث جاري در حسابداري

استاد محسن حسینی الاصل

جمعه  8 الی 10

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabahese.jari

 

 احتمال و آمار در مديريت

استاد راحله خوشتراش

جمعه  10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ehtemal.va.amar.dar.modiriat

 

حسابرسی پیشرفته

استاد نادر نقش بندی

جمعه  10 الی 11:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabrasi-pishrafte

 

اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی

استاد کریم خلاقی

جمعه  10 الی 11:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-brname-rizie-tamrinat

 

مديريت استراتژيك  بازاريابي

استاد مینو افشانی

جمعه  10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-esteratezhik.pishrafte

 

كاربرد تئوري تصميم گيري

استاد هادی رضایی

جمعه  10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/karborde-teori-tasmim-giri

 

مديريت زنجيره تامين بين المللي و واردات

استاد علی نخچیان

جمعه  10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-zanjire-tamin

 

حسابداري مديريت پيشرفته

استاد محسن حسینی الاصل

جمعه  10 الی 12:15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabdari-modiriyate-pishrafteh

 

انگيزش و هيجان

استاد ایوب قاسمیان

جمعه  10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/angizesh.hayejan

 

اصول اقتصاد

استاد هادی رضایی

جمعه  12 الی 14

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole.eghtesad

 

تحليل آماري

استاد راحله خوشتراش

جمعه  12 الی 14

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tahlile-amari

 

استراتژي هاي بازرگاني بين الملل

استاد علی لکزی

جمعه  12 الی 14

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/esteratezhi-haye-bazarganie-beynolmelal

 

مديريت ارتباطات مشتري و عملكرد بازار يابي

استاد مینو افشانی

جمعه  12 الی 14

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-ertebatate-moshtari

 

فارسی عمومی

استاد زهرا اکبری

جمعه  12 الی 14:15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/farsi-omomi

 

متون زبان تخصصي

استاد ملیحه عابدزاده

جمعه  13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-zaban-takhasosi

 

مسائل معاصر در حرکات اصلاحی

استاد کریم خلاقی

جمعه  13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/masaele.moaser.harekat

 

حسابداري بخش عمومي

استاد نادر نقش بندی

جمعه  13 الی 15:15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabani-hesabdari-bakhshe-omomi

 

تصميم گيري در مسائل مالي

استاد محسن حسینی الاصل

جمعه  13 الی 14:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tasmim.giri

 

بازاريابي صنعتي و خدمات

استاد علی لکزی

جمعه  14 الی 16

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/bazaryabie.sanaati

 

مديريت منابع انساني

استاد علی نخچیان

جمعه  14 الی 16

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-manabe-ensani

 

بازاريابي بين الملل و صادرات

استاد مینو افشانی

جمعه  14 الی 16

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/bazaryabi-beynolmelal-va-saderat

 

روانشناسي اجتماعي پيشرفته

استاد سمیه رجب پور

جمعه  15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-ejtemai-pishrafteh

 

 تئوري حسابداري 2

استاد محسن حسینی الاصل

جمعه  15:30 الی 17:45

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/teorye-hesabdari2

 

مديريت رفتار مصرف كننده
استاد علی لکزی
جمعه  16 الی 18
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-masraf-konandeh

 

مديريت رفتار مصرف كننده

استاد علی نخچیان

جمعه  16 الی 18

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriyate-raftare-masraf-konandeh

 

روانشناسي تجربي

استاد عبداله مفاخری

جمعه  17 الی 19

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-tajrobi

 

#مدیریت_کلاسهای_مجازی

۳۱ شهریور ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها