عناوین کلاس های مجازی روز پنج شنبه . نیمسال اول 1401-1400

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز پنج شنبه
لیست فوق در حال بروز رسانی می باشد .
آخرین بروز رسانی : 22 مهر ماه 1400 – ساعت 09:21
________________________________________

 سمينار در حركات اصلاحي
استاد کریم خلاقی
پنج شنبه  8 الی 10
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/seminar

 

مدیریت عمومی
استاد مهدی نادری
پنج شنبه  8 الی 10
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-omomi

 

اندیشه اسلامی 1
استاد قدیر بابایی
پنج شنبه  8 الی 10
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/andishe-1

 

 بهداشت و ايمني مدارس
استاد مهدی نیرومند
پنج شنبه  8 الی 10
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/behdasht.imeni

 

مباني و اصول مديريت آموزشي
استاد مهدی نادری
پنج شنبه  10 الی 12
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabanie.osol

 

روش تحقيق ( روش تحقیق در مدیریت )
استاد سید احمد شریعت رضوی
پنج شنبه  10 الی 12
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravesh-tahghigh

 

انديشه اسلامي 2
استاد قدیر بابایی
پنج شنبه  10 الی 12
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/andishe-.-eslami2

 

مباني رفتار سازماني

استاد سید احمد شریعت رضوی

پنج شنبه  11:30 الی 13

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabani.raftar.sazmani

 

انقلاب اسلامی
استاد قدیر بابایی
پنج شنبه  11:30 الی 13
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/enghelab-eslami

 

فارسی عمومی
استاد زهرا اکبری
پنج شنبه  12 الی 14
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/farsi-omomi

 

مسئوليت مدني
استاد امید میلانلویی
پنج شنبه  12 الی 14
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/masoliate.madani

 

کارورزی ( هفته در میان )

استاد کریم خلاقی

پنج شنبه  13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/karvarzi

 

حقوق سازمان هاي بين المللي
استاد امیر کاظمی
پنج شنبه  13 الی 15
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-sazmanhaye-beynolmelal

 

نظریه های سازمان و مدیریت
استاد مینو افشانی
پنج شنبه  14 الی 16
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/nazarie-sazeman-va-modiriate

 

داوري بين المللي
استاد فتاح جعفری زاده
پنج شنبه  14 الی 16
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/davari-beinolmelali

 

اصول مذاكرات مكاتبات و قراردادهاي تجاري
استاد هادی رضایی
پنج شنبه  14 الی 16
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-mozakerat

 

منطق
استاد فاطمه شوشتری
پنج شنبه  15 الی 17
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mantegh

 

حقوق اداری 1

استاد محمد بلوچی

پنج شنبه  15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-edari-1

 

تفسير موضوعي قرآن
استاد رضا حسن زاده
پنج شنبه  15 الی 17
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tafsire-mozoee-ghoran

 

حقوق بشر در اسلام
استاد محمد اسماعیل فرهمند
پنج شنبه  15 الی 17
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-bashar-dar-eslam

 

حقوق تطبيقي
استاد امیر کاظمی
پنج شنبه  15 الی 17
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-tatbighi

 

ارگونومی ورزشی
استاد سید علی قاسمی
پنج شنبه  13 الی 15
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/orgonomi

 

قواعد فقه
استاد حجت الاسلام علی رضا هراتی مطلق
پنج شنبه  16 الی 18
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ghavaed

 

مدیریت رفتار سازمانی
استاد علی نخچیان
پنج شنبه  16 الی 18
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate.raftar.sazemani

 

حقوق اساسي 3
استاد محمد بلوچی
پنج شنبه  17 الی 19
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-asasi3

 

حقوق ثبت
استاد محمد اسماعیل فرهمند
پنج شنبه  17 الی 19
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh.sabt

 

اخلاق و تربيت اسلامي
استاد رضا حسن زاده
پنج شنبه  17 الی 19
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/akhlagh-va-tarbiate-eslami.ostad.babaie

 

زبان پيش دانشگاهي
استاد زهرا اکبری
پنج شنبه  18 الی 20
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zabane-pish

 

حقوق اساسي 1

استاد محمد بلوچی

پنج شنبه  19 الی 21

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-asasi-1

 

حقوق پزشكي
استاد امیر کاظمی
پنج شنبه  19 الی 21
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-peaeshki

 

سمینار ( گروه ارشد حقوق )
استاد محسن سروری
پنج شنبه  20 الی 22
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/seminar-.-hoghogh

 

حقوق اساسی 2

استاد محمد بلوچی

پنج شنبه 21 الی 23

لینک کلاس :

www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-asasi-2

 

#مدیریت_کلاسهای_مجازی

۳۱ شهریور ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها