قابل توجه دانشجویان گروه برق ( کلاس های استاد رجبی )

درس رله و حفاظت استاد رجبی روز 4 شنبه  هر هفته به طور ثابت ساعت 12 الی 14 برگزار میگردد.

ضمناً جبرانی درس آز الکترونیک عمومی روز 4 شنبه ساعت 14 الی 16 برگزار میگردد .

#مدیریت_کلاسها

۲۸ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها