اطلاعیه مهم در خصوص کلاس ها استاد میرزایی

قابل توجه دانشجویان استاد میرزایی ( از این پس )

کلاس کاربرد نرم افزار سه شنبه ها ساعت 9 الی 11:30 و 

کلاس طراحی دست آزاد سه شنبه ها ساعت 12 الی 15 برگزار می شود .

 

#مدیریت_کلاسها

۲۸ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها