اطلاعیه خیلی مهم امور مالی و شهریه

بدینوسیله به اطلاع  آندسته از دانشجویان محترمی که تا کنون نسبت به تسویه حساب کامل شهریه نیم سال تحصیلی  1-1401-1400 خود اقدام نکرده اند میرساند حداکثر تا تاریخ 30/09/1400 می بایست نسبت به پرداخت بدهی شهریه اقدام نمایند.

در صورت عدم پرداخت بدهی شهریه برابر مصوبه هیأت رئیسه اقدام خواهد شد.

#امورمالی_شهریه

۰۹ آذر ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار مالی و شهریه