اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد کاردانی

کلیه کلاس های استاد کاردانی یک شنبه 2 اردیبهشت 97 تشکیل نمی شود .

#مدیریت_کلاسها

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها