اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد احمدی مهر ( جابجایی )

کلاس تاریخ تحلیلی صدر اسلام استاد احمدی مهر ( استثناً ) دوشنبه 3 اردیبهشت 97 ساعت 13 الی 15 تشکیل می شود .

#مدیریت_کلاسها

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها