اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد خانم اکبری

کلیه کلاس های استاد خانم اکبری یک شنبه 2 اردیبهشت 97 تشکیل نمی شود .
کلاس جبرانی در روز جمعه 14 اردیبهشت 97 از ساعت 11:30 به ترتیب برگزار می شود .

#مدیریت_کلاسها

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها