هفته بندی آموزشی حضور دانشجویان کارشناسی ارشد در کلاس های درسی

هفته های زوج
گروه دانشجویان کارشناسی ارشد : روانشناسی عمومی – حسابداری – حسابرسی – آسیب شناسی و حرکات اصلاحی – رفتار حرکتی

هفته های فرد
گروه دانشجویان کارشناسی ارشد : حقوق – مدیریت بازرگانی ( کلیه گرایش ها ) – مدیریت کسب و کار

#مدیریت_کلاسهای_مجازی

۱۴ فروردین ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها