تغییر زمان برگزاری سومین جشن دانش آموختگی

به اطلاع متقاضیان عزیز می رساند با توجه به تقاضای مکرر شما عزیزان ، زمان برگزاری مراسم فوق تغییر یافت .

زمان برگزاری جشن : پنجشنبه 1401/05/06 . ساعت : 12

۰۹ تیر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی