جلسه اختصاصی آشنایی با قابلیت های طب اسلامی ایرانی با حضور استاد مطرح استان

موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان برگزار میکند :
جلسه اختصاصی آشنایی با قابلیت های طب اسلامی ایرانی
با حضور استاد مطرح استان

اطلاعات بیشتر در پوستر زیر :

 

 

 

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  دانشجویی فرهنگی