دانشگاه الزهرا برگزار می کند : کارگاه تخصصی اقتصاد با موضوع

کارگاه تخصصی اقتصاد با موضوع :

« بررسی اصول قیمت گذاری و تأثیر قیمت بر رفتار مصرف کننده»

با سخنرانی دکتر محمدرضا حبیبی، استادیار دانشگاه کالیفرنیا،

در دو جلسه مورخ چهارشنبه ۲۲ و ۲۹ تیر ماه،

ساعت ۹- ۱۱ به صورت برخط برگزار می گردد.

 

https://meeting.alzahra.ac.ir/intl1/ : لینک شرکت در جلسه  

۲۰ تیر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار پژوهشی