مسابقه بزرگ مهدوی ( اهداء 5 عدد کارت هدیه 50 هزار تومانی )

موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان برگزار میکند : 
مسابقه بزرگ مهدوی
اهداء 5 عدد کارت هدیه 50 هزار تومانی

#امورفرهنگی_فوق_برنامه

 

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  دانشجویی فرهنگی