ضرورت شرکت در طرح پایش سلامت جسم و روان ( ویژه کلیه دانشجویان عزیز + ورودی های جدید 1401)

دانشجوی گرامی

سلامت جسم و روان یکی از اساسی ترین شروط موفقیت شما در دوران تحصیل می باشد.

طرح پایش سلامت ، بنا بر ابلاغ وزارت علوم و با هدف توانمندسازی و پیشگیری از مشکلات احتمالی ، وضعیت جسمی و روان شناختی شما بررسی می کند.

شرکت در طرح پایش سلامت جهت تکمیل مراحل ثبت نام شما الزامی می باشد.

 

آخرین مهلت شرکت در طرح فوق : 30 مهرماه 1401

مراحل انجام طرح بدین شرح می باشد :

1. ورود به لینک کارنامه سلامت جسم :https://portal.saorg.ir/physicalhealt

و تکمیل اطلاعات خواسته شده و چاپ برگه خروجی کارنامه سلامت جسم

2. ورود به لینک کارنامه سلامت روان :https://portal.saorg.ir/mentalhealt

و تکمیل اطلاعات خواسته شده و چاپ برگه خروجی کارنامه روان

 

چاپ برگه های خروجی و ارائه آن به اداره آموزش موسسه

۱۵ شهریور ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی