قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق و روانشناسی ( فرصت استثنایی )

نظر به مساعدت ریاست محترم همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی ( جناب آقای دکتر اکبری ) به اطلاع می رساند آندسته از دانشجویانی که با ثبت نام و ارائه مقاله در این همایش شرکت نمایند  ، 75 صدم از نمره مقاله پایان نامه به ایشان تعلق می گیرد .

#دبیرخانه_همایش

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  اخبار آموزش , تحصیلات تکمیلی , اخبار پژوهشی