اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی استاد اکبری فرخانی

جبرانی کلاس آز کنترل خطی  استاد اکبری فرخانی
 دوشنبه 10 اردیبهشت 97 -  ساعت 10 الی 12

#مدیریت_کلاسها

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها