اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد لطفی

کلیه کلاس های استاد لطفی  امروز دوشنبه 10 اردیبهشت 97 تشکیل نمی شود . 

#مدیریت_کلاسها

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها