همکاری دانشگاه با موسسه پایش علم و فناوری (ISC) + لیست کارگاه ها

معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی با همکاری معاونت پژوهشی موسسه پایش علم و فناوری ( ISC ) در نظر دارد کار گاه های آموزشی از تاریخ 15 الی 28 آذرماه سال جاری بصورت مجازی و با اعطای گواهی معتبر (ISC) برگزار نماید.

لینک ثبت نام : https://ims.ricest.ac.ir/login/index.php

مشاهده لیست کارگاه ها ( برای بارگذاری پوستر شکیبا باشید )

۱۴ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار پژوهشی