اطلاعیه جابجایی کلاس فیزیک پیش استاد غلامی

کلاس فیزیک پیش   استاد اغلامی ( از این پس ) 
 سه شنبه ها ساعت 13:30 الی 15 برگزار می گردد .

#مدیریت_کلاسها

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها