اطلاعیه کلاس های جبرانی ( استاد ناصر محمدی )

کلاسهای جبرانی درس فقه 1 و 2 استاد ناصر محمدی به شرح ذیل برگزار می گردد :

پنج شنبه 1401/09/24 ساعت 15 الی 16:30

پنج شنبه 1401/10/01ساعت 15 الی 16:30

پنج شنبه 1401/10/08 15 الی 16:30

پنج شنبه 1401/10/15 15 الی 16:30

۱۶ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها