اطلاعیه کلاس های جبرانی ( استاد براتعلی قوامی )

کلاس های جبرانی دروس ایشان به شرح ذیل برگزار می گردد :

روانشناسي افراد با نياز هاي خاص 1 . شنبه 1401/09/26. . ساعت 8:30 الی 10

روانشناسي خانواده . شنبه 1401/09/26. . ساعت 13 الی 15

روانشناسي کودکان استثنایی . پنجشنبه 1401/09/24. . ساعت 16:30 الی 18

۱۹ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها