اطلاعیه کلاس های جبرانی ( استاد علی حسین قاسم زاده )

کلاس های جبرانی دروس ایشان به شرح ذیل برگزار می گردد :

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام . سه شنبه 22 آذرماه . ساعت 15 الی 16:30

تاریخ تحلیلی صدر اسلام . سه شنبه 22آذرماه . ساعت 16:30 الی 18

۲۱ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها