اکران اختصاصی فیلم سینمایی لاتاری

اطلاعات بیشتر در پوستر پیوست 

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  دانشجویی فرهنگی