اطلاعیه کلاس های جبرانی ( استاد مسعود کاظمی )

کلاس جبرانی  درس فارسی عمومی  استاد مسعود کاظمی پنج شنبه 24 آذر ساعت 9 الی 11:15  برگزار می گردد.

۲۳ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها