اطلاعیه کلاس های جبرانی ( استاد زهرا مهربان )

کلاس جبرانی  درس جزای اختصاصی 2 شنبه 26 آذر ساعت 14 الی 16   و درس ادله اثبات دعوی  شنبه 26 آذر ساعت 16 الی 18 برگزار می گردد.

۲۳ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها