اطلاعیه عدم برگزاری کلاس های درسی ( استاد اقدس محمودیان)

 کلیه کلاسهای درسی  استاد اقدس محمودیان  سه شنبه 29  آذر برگزار نمی گردد .

کلاس جبرانی دروس فوق متعاقباً اعلام می گردد .

۲۶ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها