اطلاعیه عدم برگزاری کلاس های درسی ( استاد ناهید روحانی )

 کلیه کلاسهای درسی  استاد ناهید روحانی   سه شنبه 29  آذر برگزار نمی گردد .

کلاس جبرانی دروس فوق متعاقباً اعلام می گردد .

۲۸ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها