اطلاعیه عدم برگزاری کلاس های درسی ( استاد سیده الهام مرتضوی )

 کلاس درسی مبانی و اصول مدیریت آموزشی استاد سیده الهام مرتضوی چهارشنبه 7 دی ماه برگزار نمی گردد .

کلاس جبرانی دروس فوق متعاقبآ اعلام می گردد .

۲۸ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها