اطلاعیه مهم اردوی فرهنگی سیاحتی دانشگاه ( تغییر مکان اردو )

به استحضار می رساند ، نظر به تقاضای دانشجویان محترم اردوی فرهنگی سیاحتی دانشگاه

از نیشابور به بجنورد (باباامان و بش قارداش بجنورد ) تغییر یافت .

با توجه به زمان کم ثبت نام خواهشمند است در اسرع وقت جهت ثبت نام مراجعه نمایید .

آخرین مهلت ثبت نام : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 15 اردیبهشت 97

مکان ثبت نام گروه خواهران : دفتر بسیج دانشجویی

مکان ثبت نام گروه برادران : دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه

هزینه ثبت نام : 25 هزار تومان

زمان اردوی گروه برادران : دوشنبه 17 اردیبهشت 97

زمان اردوی گروه خواهران : چهارشنبه 19 اردیبهشت 97

 

#امورفرهنگی_فوق_برنامه

#بسیج_دانشجویی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  دانشجویی فرهنگی