اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد زارعی

کلیه کلاس های استاد زارعی امروز شنبه 15 و دوشنبه 17 اردیبهشت 97 برگزار نمی گردد . 

#مدیریت_کلاسها

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها