فراخوان همکاری در چاپ دومین خبرنامه موسسه

قابل توجه دانشجویان محترم : 
بدینوسیله به اطلاع می رساند موسسه آموزش عالی حکیم نظامی در نظر دارد دومین خبرنامه داخلی دانشگاه را نشر دهد . لذا از دانشجویانی که توانایی طراحی و صفحه چینی مجله را دارند خواهشمند است هر چه سریعتر به دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه مراجعه نمایند .
تلفن تماس : داخلی 16   05147211774

#امورفرهنگی_فوق_برنامه

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی