اطلاعیه کلاس جبرانی استاد اکبری فرخانی

کلاس جبرانی استاد اکبری فرخانی
جبرانی کلاس ماشین های مخصوص  چهارشنبه 19 اردیبهشت 97 ساعت 10 الی 12:30 برگزار می گردد .

#مدیریت_کلاسها

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها