اطلاعیه برگزاری امتحان میان ترم کلاس استاد محسنی

امتحان میان ترم کلاس پول و ارز بانکداری استاد محسنی سه شنبه 18 اردیبهشت 97 ساعت 11:30 برگزار می گردد .

#مدیریت_کلاسها

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها