اطلاعیه برگزاری کلاس های جبرانی استاد بلوچی

جبرانی کلیه کلاسهای استاد بلوچی روز پنج شنبه 20 اردیبهشت 97  به ترتیب از ساعت 8 صبح تا ساعت 13 برگزار می گردد .

#مدیریت_کلاسها

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها