اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی استاد خسروی

کلاس جبرانی استاد خسروی
جبرانی کلاس مقاومت مصالح امروز  دوشنبه 17 اردیبهشت 97 ساعت 15 الی 17 برگزار می گردد .

#مدیریت_کلاسها

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها