شرح مختصری از برنامه ها ، مکان برگزاری و کارگاه و پنل های تخصصی اولین کنفرانس کشوری موسسه آموزش عالی حکیم نظامی

سین برنامه های اولین کنفرانس کشوری موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل برگزاری اولین کنفرانس کشوری موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان ( سالن همایش های ملی صدا و سیمای خراسان رضوی - مشهد  )  

 

 

 

 

 

 

 

 

پنل ها و کارگاه های تخصصی اولین کنفرانس کشوری موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  دانشجویی فرهنگی , تحصیلات تکمیلی , اخبار پژوهشی