وضعیت پروپوزال های دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 97/2/10وضعیت پروپوزال دانشجویان به شرح ذیل می باشد :

  1. پروپوزال های تصویب شده :

گروه حسابداری و حسابرسی :

طیبه بابایی جنیدآباد، صغری صانعی پور، آزاده دارابی، رضا سبحانی، حسین اردبیلی فرد، محمدرضا لطیفی، مرتضی زال، ناصر تقی زاده امیرآباد، ندا واعظ، حسین سیاح، عبدالحسین مجد توپکانلو، پریسا فرهادی، سید علی اکبر پژنگی عنبرانی، مهناز سپهری، محمد غزالی                                                          

گروه مدیریت بازرگانی کلیه گرایش ها : 

الهام ظفری احنکان، حجت اله دادگر فاروجی، مهرک صالح خرم، حسین مقدسی، الناز درانی، سمیه عظیم مزرجی، سید رضا قدمگاهی، محمد قربانیان، نیلوفر سادات موسوی، امیرمحمد عطائی، آدینه محمد فلاح، مرتضی مظاهری، مهدی قوی هیکل، مرتضی شیروانی، ابوالفضل پورسرداری، مسلم اکبری، زهرا امامی، فاطمه نامدارمقدم، مرتضی رهنما

گروه حقوق خصوصی :

هادی فیروزه ء، الهه سرکوهی، منصور حیدری، فاطمه سوداگر، امیر جاویدی، علی اصغر سرگل زایی

گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی :

سعیده محبی تبار، زهرا علیمیرزایی

 

2. پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب مشروط قرار گرفت :

گروه حسابداری و حسابرسی : 

مهناز رحمانی مطلق، محمد اسدی، ملیحه دلپسند زیدانلو، سلماز یساولیان، عاطفه شکاریان، مصطفی حلواچیان، امین اله رحیمی

گروه مدیریت بازرگانی کلیه گرایش ها : 

علی اکبر جوکار دوست آباد، پدرام جعفری تیتکانلو، محدثه کاوسی، حامد ابراهیم فتح آبادی، مهین علیزاده، مریم کربلایی غلامعلی، اعظم ابراهیمی، غلامرضا خداپرست، مهدی رئوف حجار زرین، ستاره حیدرنژاد، آزاده صاحب الزمانی، لیلی باشرف زوارم، محمودرضا مظلومی، راحله موسوی، محمود حق گوی

گروه حقوق خصوصی :

حلیمه عبادی، امیررضا واعظ زاده مقدس، محسن یزدانی، سید مهدی مصباح، هانیه شهدادی ساردو، مهدی علیزاده بایگی

گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی:

عبدالله عسکری، علی کوچکی، رقیه نظری، سمیه سیرجانی، سکینه وجدانی، محمد ابراهیم ملکی، حامد لقمانیان، محدثه میرزائی عمرانی، سعید غفاری مقدم، عطیه معجونی

                                                                              

3. پروپوزال دانشجویان ذیل به دلیل عدم تسویه مالی تصویب نشد :

گروه حسابداری :

فاطمه سلطان سرابیان مقدم، محمدجواد ادیبی کوشکی، محمدجواد ادیبی کوشکی

 

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی