انتخابات شورای مدیریت انجمن علمی روانشناسی برگزار شد .

تعداد رای دهندگان : 37 نفر

تعداد کاندیدا : 16 نفر

لیست شورای مدیریت انجمن علمی روانشناسی

خانم فاطمه مردکانلو ( رئیس شورا )

آقای دانیال حسن پور ( نائب رئیس شورا )

آقای علی کریم پور ( عضو اصلی )

آقای میلاد عالمی ( عضو اصلی )

خانم زهره بابازاده ( عضو اصلی )

خانم شریفه فیاض ( عضو علی البدل )

خانم فاطمه پرورش ( عضو علی البدل )

 

 #امورفرهنگی_فوق_برنامه

۰۱ خرداد ۱۳۹۷  -  دانشجویی فرهنگی