قابل توجه دانشجویان محترم کلاس حسابرسی 2 استاد نقش بندی

قابل توجه دانشجویان محترم کلاس حسابرسی 2 استاد نقش بندی

جهت تهیه جزوه درس فوق به واحد انتشارات موسسه مراجعه کنید .

 

#مدیریت_کلاسها

۰۸ خرداد ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها