آخرین مهلت تحویل فرم ها به واحد تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حسابداری و حسابرسی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تاریخ دفاع آنها 97/3/31است می رساند، آخرین فرصت تحویل فرم های تکمیل شده به واحد تحصیلات تکمیلی،روز پنج شنبه 97/3/24می باشد.خاطر نشان می شود درصورت عدم تحویل تا تاریخ ذکر شده، زمان دفاع اختصاصی کنسل می باشد.  

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

  بهزاد لطفی                  

۲۲ خرداد ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی