جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

با توجه به برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 97/4/28به اطلاع می رساند، دانشجویانی که قصد تصویب پروپوزال خود را دارند می بایست حداکثر تا تاریخ 97/4/21شخصا پروپوزال خود را به واحد تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

مدیر تحصیلات تکمیلی                      

بهزاد لطفی                                                     

۲۴ خرداد ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی