جلسه دفاع گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع  می رساند، جلسه دفاع دانشجوی رشته مدیریت به شرح ذیل اعلام می گردد:

خانم نرگس حاج مندی با عنوان ارائه مدل مفهومی توسعه گردشگری الکترونیک ایران با استفاده از دیمتل فازی

استاد راهنما: دکترامیرمحمد فکور تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 97/4/7ساعت 10

ضمنا مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

 

۰۷ تیر ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی