جلسه دفاع گروه حقوق خصوصی

 به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع  می رساند، جلسه دفاع دانشجوی رشته حقوق خصوصی به شرح ذیل اعلام می گردد:

آقای امین فکری با عنوان بررسی چالشها و نواقص قانونی شرکت های هلدینگ در نظام حقوقی ایران

 استاد راهنما: دکتر سید جواد خاتمی، اساتید داور: دکتر غفوریان نژاد و دکتر اصغری ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 97/4/21ساعت 10

مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

 

۱۷ تیر ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی