قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ( جلسه شورای تحصیلات تکمیلی )

 آندسته از دانشجویانی که تمایل به تکمیل و ارائه پروپزال خود را دارند خاطر نشان می شود که جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در مورخه 25 مرداد 97 در محل موسسه برگزار می شود . لذا دانشجویان مذکور حداکثر می بایست تا تاریخ 15 مرداد 97 پروپزال خود را به کارشناس تحصیلات تکمیلی ( آقای داودی ) تحویل نمایند .

 

دفتر تحصیلات تکمیلی

 

۲۴ تیر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی